SZENTEK ÉS BOLDOGOK- legendárium -
Levelezés

A szentek és boldoggá avatottak életét és halálát sokféle csodával színezte ki az utókor, de legendáikból a középkori életnek egy nagyon érdekes, eleven képe bontakozik ki. Különösen a jezsuiták megjelenéséig élnek szinte teljes szabadságban az Istent kereső emberek a pusztaságban, barlangokban, erdők mélyén. És a deviáns, akit ma kivetne magából a társadalom, mert otthagyja jól menő üzletét, gazdaságát, hogy a vadonban Istennel társalogjon – példaképpé nő, és már életében csodatevőnek kijáró tiszteletben részesül. Az egyházépítők, a vértanúk, az iskolaalapítók mind a szellem emberei, akiknek emlékét illő megőrizni, és életét illik megismerni azoknak is, akik már nem hisznek azokban az eszmékben, amelyek az ő cselekedeteiket motiválták. Ugyanis az európai kultúra máig az ő gondolataikból építkezik.

Helyenként a jeles naphoz kötődő népszokásokról is megemlékeztem, mert így kerek a kép, amely a néplélekben az illető szentről megőrződött.
Szentek és boldogok emléknapjai április 26 – május 31.


Bosco Szent János

Fülöp és Jakab apostol

A Szentkereszt föltalálásának ünnepeMagyarországi Boldog Erzsébet

Boldog Gizella, Szent István felesége

Pongrác, Szervác, Bonifác

Nepomuki Szent János

Szent Dunstan

Szent Ivó

Szent Godrik

Szent VilmosVII Gergely pápa

Neri Szent FülöpJúnius 1 – 30.

Szent Pamphilosz

Caracciolo Szent Ferenc

Szent Quirinus

Szent Fülöp


Szent Medárd


Skóciai Szent Margit


Szent Barnabás

Árpádházi Boldog Jolán

Szent Vitus

Mentoni Szent Bernát

Jeanne D’Arc

Szent Efrém

Schönaui Szent Erzsébet

Gonzaga Szent Alajos

Nolai Szent Paulinus

Keresztelő Szent János

Szent László király

Péter és Pál apostolJúlius 1 – 31.

Sarlós Boldogasszony

Augsburgi Szent Ulrik

Szent Goár

Morus Tamás

Szent Cirill és Metód

Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella)

Szent Makrina

Szent Bonaventura

Árpádházi Szent Kinga

Szent Henrik

Remete Szent András (Zoerard)

Páli Szent Vince

Szent Jeromos

Brindisi Szent Lőrinc

Solano Szent Ferenc

Jakab apostol

Szent Pantaleon

Hétalvók

Szent Viktor

Boldog Orbán

Loyolai Szent Ignác